D.P. Hrastovača
Moravska b.b.
12000 Požarevac
 
   
Centrala - fax
+381 12 555 464
+381 12 555 467
+381 12 555 468
+381 12 555 320
Direktor
+381 12 555 380
Pomoćnik direktora za proizvodnju
+381 12 555 310
Rukovodilac proizvodnje
+381 12 565 140
Fax
+381 12 565 207
   
 
 
 
 
 
 
 
expert d.o.o. 2006.